20 Ιουλ 2009

Αυξάνεται η φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών

Στην αναπροσαρμογή των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο πλαίσιο των μέτρων που σχεδιάζονται για την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων.

Οι νέοι Μ.Σ.Κ.Κ. , που αφορούν περίπου 850.000 ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, εκτός απροόπτου θα εφαρμοστούν από το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) με αποτέλεσμα το επόμενο έτος χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις να δηλώσουν μεγαλύτερα κέρδη και ως εκ τούτου να καταβάλλουν υψηλότερο φόρο στην Εφορία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ελάχιστα ποσά εξωλογιστικών καθαρών κερδών που θα πρέπει να δηλώνουν οι φορολογούμενοι που υπάγονται στη διαδικασία της αυτοπεραίωσης θα προσδιορίζονται, σύμφωνα με τις προτάσεις των στελεχών του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση τους Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Κέρδους που ισχύουν αλλά προσαυξημένους κατά 10% έως και 20%.

Περισσότερα...