25 Ιουλ 2009

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται επιδότηση για εξοπλισμό.Προυποθέσεις

Σχετικά με το πρόγραμμα των 250 εκατ. ευρώ για την αγορά εξοπλισμού, η πρόταση του υπουργείου Οικονομίας προβλέπει τα εξής:

Δικαιούχοι είναι γιατροί, οδοντίατροι, συμβολαιογράφοι, οικονομολόγοι - σύμβουλοι και λογιστές, που είναι σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι για αγορά εξοπλισμού πληροφορικής, ειδικού λογισμικού (software), εξειδικευμένου εξοπλισμού, όπως ιατρικά μηχανήματα

Περισσότερα...