23 Σεπ 2009

Τι γίνεται στα τροχαία που εμπλέκονται οι 5 ασφαλιστικές

Και στην περίπτωση των τροχαίων ατυχημάτων με εμπλεκόμενο ασφαλισμένο όχημα σε μία από τις πέντε εταιρίες που έκλεισαν θα λειτουργήσει ο φιλικός διακανονισμός.

Με ανακοίνωσή της η Διαχειριστική Επιτροπή του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής κάνει γνωστά στους καταναλωτές τα εξής:

«Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και μετά από Συμφωνία με το Επικουρικό Κεφάλαιο ο Φιλικός Διακανονισμός θα λειτουργήσει και στην περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων με εμπλεκόμενο όχημα ασφαλισμένο σε μία από τις προαναφερόμενες ασφαλιστικές εταιρίες.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου του σε μία από τις προαναφερόμενες πέντε ασφαλιστικές εταιρίες και εφόσον πρόκειται για ατύχημα που έγινε μέχρι και 30 ημέρες μετά την ημερομηνία ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των εταιριών αυτών ο ανυπαίτιος οδηγός μπορεί να απευθύνεται στη δική του ασφαλιστική εταιρία για το διακανονισμό της ζημιάς του», καταλήγει η Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΑΠ.