25 Σεπ 2009

Χορήγηση άδειας με αποδοχές λόγω εκλογών

TH χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος έχουν οι εργαζόμενοι, κατά τις επικείμενες γενικές βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης, όπως αυτή δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1994 / Β 11.09.09.

Η απόφαση συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

α) Σε όσους μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους, τέλος, μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

Υπενθυμίζουμε ότι η χορήγηση της ανωτέρω αδείας είναι υποχρεωτική και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ'Α αποδοχών.