22 Σεπ 2009

Αποσπάσματα από το ντιμπέιτ‏

Ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα http://www.youtube.com/watch?v=LFbaDXfsLcw
Οι πράξεις μου στην εξωτερική πολιτική τα λένε όλα http://www.youtube.com/watch?v=2Y5mXAPCfeY
Δεν τηρήσατε τις υποσχέσεις σας για διαφάνεια http://www.youtube.com/watch?v=82KqqbwGrfk
Στροφή της χώρας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας http://www.youtube.com/watch?v=nsFGzDhf-5U
Σύστημα μηχανογράφησης στα νοσοκομεία http://www.youtube.com/watch?v=nNhs2qquWS0
Χρειάζεται επαναδιαπραγμάτευση σε κάποιους τομείς http://www.youtube.com/watch?v=Za67XCM9YOs
Θα χτυπήσω τα φαινόμενα διαφθορας http://www.youtube.com/watch?v=YXoUYLNLKus
Αναδιανομή του πλούτου που παράγεται. http://www.youtube.com/watch?v=b4GoqAL3Kj0
Θα αποσύρουμε το χωροταξικό για τον τουρισμό http://www.youtube.com/watch?v=eiC5OXyvdZ8
Ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας http://www.youtube.com/watch?v=YqSEU5fG5ls
Είναι ακριβή τα οικονομικά μεγέθη που μας λέτε; http://www.youtube.com/watch?v=1ryJjxqkbzY
Θα είμαι αυστηρός στην αξιολόγηση της Τουρκίας http://www.youtube.com/watch?v=x-3NCg0oxh8
Θα σεβαστούμε τον Έλληνα πολίτη http://www.youtube.com/watch?v=Pje1eEsrDYI
Προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων http://www.youtube.com/watch?v=cRPVeQp8siY
Προχωράμε στο νοικοκύρεμα του κράτους http://www.youtube.com/watch?v=NrRqubSM4T