18 Σεπ 2009

Ανακοίνωση Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών Μαθρακίου Κέρκυρας.

Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών Μαθρακίου
Μαθράκι ΤΚ 49100 - Κέρκυρα
Τηλ.: 26630 71304 - 26630 72646 Fax: 26630 71938
E-mail: alkamar@ath.forthnet.gr – Url: http://kinisimathrakiou.blogspot.com/
Μαθράκι, 17 Σεπτεμβρίου 2009


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με έκπληξη παρακολουθούμε τις πρόσφατες πολλαπλές ανακοινώσεις και δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σχετικά με το πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ” και τα αντίστοιχα ποσά που δόθηκαν για έργα στο Μαθράκι.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι δόθηκαν 729.000 € για 12 έργα.
Φαίνεται ότι τα computer των γραφείων τους έχουν μπλοκάρει. Δεν τολμούν βέβαια να αναφέρουν το σύνολο των εκτελεσθέντων έργων ονομαστικά και με το διατεθέν ποσό. Με τον τρόπο αυτό θεωρούν ότι θα παραπλανήσουν τους κατοίκους του Μαθρακίου οι οποίοι ζουν εκ του σύνεγγυς τα χρονίζοντα προβλήματα τους νησιού και ουδείς μπορεί να τους εξαπατήσει.
Βέβαια έγιναν έργα αλλά μόνον στα χαρτιά. Οι τεχνικές υπηρεσίες της ΠΙΝ εσκεμμένα καθυστέρησαν και καθυστερούν την περαίωση των μελετών των έργων που η Κοινότητα του νησιού έχει προτείνει εγκαίρως.
Όλες οι μελέτες καθυστέρησαν και καθυστερούν πέραν του έτους. Εμείς που θέλουμε να υπηρετήσουμε την αλήθεια, παρουσιάζουμε πιο κάτω όλα τα έργα του προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ” που έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΠΙΝ.
A. Εκτελεσθέντα έργα
1. Γεωλογική μελέτη κεντρικού λιμανιού € 20.953,80
2. Αγροτική οδοποιία € 105.633,55 (το έργο αυτό έχει μεταφερθεί στο Γ’ ΚΠΣ, κατά συνέπεια δεν θεωρείται έργο του προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ € 20.953,80
Ποιος μπορεί να μας εξηγήσει πως τα € 20.953,80 έγιναν € 729.000 !!!!!

B. Έργα των οποίων η μελέτες περατώθηκαν μετά από ένα χρόνο και Δημοπρατήθηκαν πρόσφατα από την Κοινότητα Μαθρακίου.
1. Δεξαμενή αποθήκευσης νερού € 42.868,89
2. Αγροτική οδοποιία € 120.000,00
3. Τοιχίο αντιστήριξης θέση “Γιώργα” € 43.463,70
4. Αγορά Κοινοτικού λεωφορείου € 70.000,00

ΣΥΝΟΛΟ € 276.332,59

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΣ ΠΙΝ.
Ίσως χρειάζονται πολλά χρόνια ακόμη για την ολοκλήρωση τους. !!!


Έργο Προϋπολογισμός
1. Κατασκευή, προέκταση & διαπλάτυνση γεφυριού θέση “Καραγκιουλάτικα” € 30.000,00
2. Κατασκευή πεζοδρομίου κεντρικού δρόμου από λιμάνι προς Πάνω Πάντα € 37.653,97
3. Οδοποιία € 81.489,02
4. Τοιχίο αντιστήριξης θέση “Γιώργα” € 60.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
€ 209.142,99


Συνοπτικός πίνακας
Εκτελεσθέντα έργα
€ 20.953,60
Έργα τα όποια δημοπρατήθηκαν € 276.332,59
Μελέτες καθυστερούμενες πέραν των 12 μηνών υπαιτιότητα της ΠΙΝ € 209.332,59

Ο κάθε νοήμων μπορεί να εξαγάγει μόνος του τα συμπεράσματα.

Καθαρισμός λιμένος Άγιου Στεφάνου
Βέβαια μας μιλουν και για το πρόβλημα με το λιμάνι του Άγιου Στεφάνου, θέλει δε να μας πει ότι ενήργησε άμεσα από την τρίτη 14 Απριλίου 2009.
Σήμερα όμως 17 Σεπτεμβρίου 2009 το λιμάνι αυτό είναι κλειστό για την συγκοινωνία των Διαποντίων. Τέτοια άμεση ενέργεια είναι πρωτοφανής !!!


Μονάδα αφαλάτωσης – παραλιακή οδός από κεντρικό λιμάνι - Αρβανίτικο
Οι δικαστική εμπλοκή για την αφαλάτωση έχει ήδη επιλυθεί, πια ωρίμανση περιμένουν, το ίδιο ισχύει και για τον παραλιακό δρόμο και τα δυο έργα έχουν παραωριμάσει, τι επεξεργασία ωριμότητας θα επεξεργαστούν !!!
Όσον αφορά στην χρηματοδότηση και κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη των Διαποντίων νησιών και το σύνολο των παρεμβάσεων για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη τους, δεν νομίζουν ότι θα έπρεπε να την θέσουν υπ’ όψη των Κοινοτήτων και των φορέων των νησιών ?

http://kinisimathrakiou.blogspot.com/