10 Μαρ 2010

Φορολογική προσαρμογή στους νέους συντελεστές ΦΠΑ

OΔHΓIEΣ προς τις εφορίες γα την εφαρμογή των νέων αυξημένων συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας παρέχονται με την ΠΟΛ 1018/6.3.2010 εγκύκλιο του Yπουργείου Οικονομικών. Με την εγκύκλιο δίνονται αναλυτικά παραδείγματα για το πλαίσιο εφαρμογής των νέων συντελεστών. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Περισσότερα...