18 Μαρ 2010

Επιχορηγήσεις και δάνεια με επιδότηση για ενεργειακή ανακαίνιση κατοικιών

Επειτα από πολύμηνη καθυστέρηση το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε χθες τα βασικά κίνητρα του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον», που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με την αλλαγή κουφωμάτων, τοποθέτηση διπλών τζαμιών κ.λπ. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα δεν θα προκηρυχθεί άμεσα αλλά μετά τα τέλη Ιουνίου καθώς έχει ακόμα αρκετές νομικές εκρρεμότητες, ενώ ο προϋπολογισμός του φθάνει στα 200 εκατ. ευρώ.

Βασικός φορέας διαχείρισης θα είναι οι τράπεζες, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους, ενώ το ΤΕΜΠΜΕ θα αναλάβει τον ρόλο του συντονιστή ανάμεσα στο υπουργείο ΠΕΚΑ και τις τράπεζες. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνει κατά 40% από κονδύλια του ΥΠΑΝ ΙΙ και κατά 60% από τις περιφέρειες (ΠΕΠ), με τις οποίες το υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση αλλά ακόμα δεν έχει δεσμεύσει τα σχετικά κονδύλια.

Οπως δήλωσε χθες σε συνέντευξη Τύπου η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, τα κίνητρα του προγράμματος κατανέμονται σε δύο κατηγορίες:

Επιδότηση Επιτοκίου για τραπεζικά δάνεια, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (ατομικό) ή τα 50.000 ευρώ (οικογενειακό). Το ύψος της επιδότησης δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη, αλλά σκοπός του υπουργείου είναι να φθάνει γύρω στις 5 ποσοστιαίες μονάδες, ώστε το δάνειο να είναι σχεδόν άτοκο για τον δικαιούχο.

Απευθείας επιχορήγηση 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των έργων, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ (ατομικό) ή τα 25.000 ευρώ (οικογενειακό). Υστερα από συμφωνία με τον υπουργό Οικονομικών προβλέπεται έκπτωση στο 30% της δαπάνης και μέχρι 2.500 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα.

Η έκπτωση παρέχεται ανεξαρτήτως εισοδήματος και θα εξασφαλιστεί στο φορολογικό νομοσχέδιο με διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής υφιστάμενης ρύθμισης, η οποία προέβλεπε έκπτωση 20% της δαπάνης και ύψος μέχρι 700 ευρώ για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για έργα εξοικονόμησης ενέργειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ.Οι πολυκατοικίες μπορούν να εντάσσονται στα μέτρα ως ενιαίο κτήριο, με την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια υπαγωγής θα ικανοποιούνται τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών.

Μάλιστα παρέχεται η δυνατότητα της απευθείας επιχορήγησης με τους εισοδηματικούς περιορισμούς που ισχύουν για την περίπτωση των χαμηλότοκων τραπεζικών δανείων, δηλαδή ως 30.000 ευρώ τον χρόνο ατομικό εισόδημα ή 50.000 ευρώ οικογενειακό, εφόσον τουλάχιστον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών πληροί τους όρους αυτούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αφορά μόνον σε κατοικίες και διαμερίσματα πολυκατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Παρεμβάσεις σε τμήματα του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικία (π.χ. Καταστήματα στο ισόγειο, επαγγελματική στέγη κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες. Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπαχθεί ένα κτήριο στο πρόγραμμα είναι να φέρει οικοδομική άδεια πριν από την 1/1/1980 και να βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση με 1.500 ευρώ/τ.μ.

Οσο για τις δαπάνες που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να αφορούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης όπως π.χ. τοποθέτηση διπλών τζαμιών, κουφωμάτων, θερμομόνωση δώματος/στέγης - κελύφους, εγκατάσταση νέου καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ηλιακού θερμοσίφωνα κ.λπ.

Διαδικασία ένταξης
Προϋπόθεση για συμμετοχή είναι η διενέργεια ελέγχου από τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος αφού θα εκτιμήσει την κατάσταση του κτηρίου θα προτείνει τις παρεμβάσεις που χρειάζονται προκειμένου το κτήριο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να ανέβει τουλάχιστον μία βαθμίδα στην κλίμακα της ενεργειακής πιστοποίησης, δηλαδή από την κατηγορία Δ΄ να ανέβει στην κατηγορία Γ΄.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί σε μία από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να καταθέσει το ενεργειακό πιστοποιητικό και τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται (ηλικία κτηρίου κ.λπ.). Εαν η αίτηση εγκριθεί, τότε το κόστος της επιθεώρησης από τον ενεργειακό επιθεωρητή θα ενταχθεί στο πρόγραμμα και θα καλυφθεί κατά 100%. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος θα έχει επιβαρυνθεί με το κόστος της πρώτης πιστοποίησης.

Οσοι ενταχθούν σε ένα από τα δύο προγράμματα θα πρέπει με τη λήξη των εργασιών να προσκομίσουν στην τράπεζα πιστοποιητικό δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, που θα αποδεικνύει ότι έχουν γίνει οι εργασίες. Η επιδότηση θα καταβάλλεται από τις τράπεζες μόνον με την προσκόμιση της δεύτερης επιθεώρησης. Το ίδιο ισχύει και για το χαμηλότοκο δάνειο.

Επιδότηση
Επιδότηση Επιτοκίου για τραπεζικά δάνεια, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ (ατομικό) ή τα 50.000 ευρώ (οικογενειακό).

Υστερα από συμφωνία με τον υπουργό Οικονομικών προβλέπεται έκπτωση στο 30% της δαπάνης και μέχρι 2.500 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ