7 Μαρ 2010

Tι είναι το spread?

Spread είναι η διαφορά στην απόδοση δύο πραγμάτων. Στην προκειμένη περίπτωση που μας ενδιαφέρει, spread είναι η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων που δανείζονται δύο χώρες. Για τα ελληνικά ομόλογα λοιπόν, με την έκδοση των οποίων δανείζεται η Ελλάδα, χρησιμοποιούνται ως μέτρο σύγκρισης τα γερμανικά ομόλογα, καθόσον η Γερμανία θεωρείται μια από τις πιο υγιείς οικονομίες στην ευρωζώνη. Η διαφορά των επιτοκίων που δανείζονται οι δύο αυτές χώρες είναι το spread. Δηλαδή αν δανείζεται η Γερμανία με ετήσιο επιτόκιο 3,50% κι εμείς με 7,50% τότε το spread είναι 7,50-3,50=4,00 ή 400 μονάδες βάσης. Όταν ακούς ότι υποχωρεί το spread, να χαίρεσαι, ενώ αν ανεβαίνει, να σε ζώνουν τα φίδια.