11 Σεπ 2009

ΑΜΚΑ: 20 μέρες για την απόκτησή του - Οσα πρέπει να γνωρίζετε

Περίπου 20 μέρες απομένουν για την εξασφάλιση του ΑΜΚΑ (αριθμός μητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση) ο οποίος είναι απαραίτητος και υποχρεωτικός για όλους τους ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη τους.

Από την 1η Οκτωβρίου όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα ή έμμεσα) και οι συνταξιούχοι, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας είναι υποχρεωμένοι να έχουν στην κατοχή τους τον ΑΜΚΑ.

Με την ολοκλήρωση του ΑΜΚΑ θα αρχίσει η λειτουργία του κεντρικού συστήματος διασταύρωσης των ασφαλιστικών και ιατροφαρμακευτικών δαπανών μέσω της ΗΔΙΚΑ. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)- πρώην Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ)- σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή και η μαύρη εργασία.
Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα έχουν αποδόθηκαν 8.500.000 Αριθμοί Κοινωνικής Ασφάλισης σε όλους τους ασφαλισμένους.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΑΜΚΑ είναι ένας ενιαίος Αριθμός Μητρώου για την εργασία και την Κοινωνική Ασφάλιση και αποτελεί ουσιαστικά την ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών, η οποία θα θεωρείται υποχρεωτική από την 1η Οκτωβρίου 2009. Ο αριθμός αυτός θα αντικαταστήσει σταδιακά τους παλιούς αριθμούς μητρώου όλων των ασφαλιστικών ταμείων και θα βοηθήσει στο να γίνονται οι συναλλαγές με τα Ταμεία πιο εύκολα και πιο γρήγορα.
Αν ενημερωθείτε για τον ΑΜΚΑ σας μέσω της ιστοσελίδας www. amka. gr ή σας αποσταλεί η κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης στο σπίτι τότε δεν χρειάζεται να επισκεφθείτε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ παρά μόνο εάν υπάρχουν μεταβολές σε κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία. Τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ ασφαλιστικών φορέων.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση του ΑΜΚΑ είναι τα εξής:
Για Έλληνες υπηκόους: Απαιτείται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας. Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον γονέα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους.

Για ξένους υπηκόους: Απαιτείται το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή Δελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΑΜΚΑ δεν αντικαθιστά το βιβλιάριο ασθενείας. Ωστόσο, προκειμένου αυτό να ισχύει θα πρέπει ο ΑΜΚΑ να αναγράφεται στο βιβλιάριο ασθενείας.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ