1 Σεπ 2009

Δεκαήμερο προσφορών στα εμπορικά καταστήματα


Σε δεακήμερο προσφορών προχώρησαν ήδη τα καταστήματα, καθώς οι πωλήσεις στην περίοδο των εκπτώσεων δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα για τις περισσότερες επιχειρήσεις.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υπενθυμίζει στον εμπορικό κόσμο ότι δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διενεργούν προσφορές, καθώς βάσει του Ν. 3377/19.8.05, ισχύουν τα εξής:

«Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα ημέρες από την προηγούμενη.

Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος, οφείλει να ανακοινώνει στον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς και στην Δ/νση Εμπορίου της Νομαρχίας Πειραιά {Ηρ. Πολυτεχνείου 82, τηλ. 210 4515532}, τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μία μέρα πριν από την έναρξή τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς.

Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό μείωσης των τιμών των προσφερομένων ειδών ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις και πρόστιμο 500 μέχρι 50.000 ευρώ με απόφαση Νομάρχη, ανάλογα με την βαρύτητα και την συχνότητα της παράβασης».

Καλεί δε τον εμπορικό κόσμο, να χρησιμοποιήσει προς όφελός του το νόμο περί προσφορών, ώστε να δημιουργήσει μια αγορά συμφέρουσα και ελκυστική για τον καταναλωτή-πελάτη του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ