7 Σεπ 2009

Οδηγίες Υπ. Οικονομικών προς ΔΟΥ για είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών

Εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο με οδηγίες προς τους Προϊσταμένους και την γενική διεύθυνση ελέγχων των Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών, έστειλε σήμερα το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Με την εγκύκλιο το υπουργείο καλεί τους προϊστάμενους των εφοριών να στελεχώσουν άμεσα με το απαραίτητο προσωπικό το γραφείο είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών χρέος του οποίου είναι να ενημερώνει τους οφειλέτες για το ύψος των χρεών τους να τους ζητεί την τακτοποίηση των οφειλών τους και αν δεν συμμορφώνονται να προχωρά στην λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών αυτών.

Στην εγκύκλιο περιγράφονται αναλυτικά τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που θα λαμβάνουν οι εφορίες στην περίπτωση που οι οφειλέτες δεν ανταποκρίνονται στη ρύθμιση των οφειλών τους. Μεταξύ αυτών των μέτρων περιλαμβάνεται η κατάσχεση απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων, η κατάσχεση ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους καθώς και η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης για τους οφειλέτες που έχουν χρέη πάνω από δέκα χιλιάδες ευρώ. Στο στόχαστρο των ΔΟΥ θα είναι ιδιαίτερα όσοι έχουν οφειλές που ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα γραφεία είσπραξης οφειλών θα ερευνούν και για την ύπαρξη συνυπόχρεων προσώπων με τους οφειλέτες στους οποίους θα επιβάλλεται επίσης αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.