17 Ιουν 2009

Επενδυτικές ευκαιρίες για γυναίκες και νέους

Στις δέκα Ιουνίου δόθηκε στη δημοσιότητα η οριστική προκήρυξη του προγράμματος ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας .

Δόθηκε επίσης και η οριστική προκήρυξη του προγράμματος ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας αφορά στην ίδρυση

νέων επιχειρήσεων από νέους και νέες με ημερομηνία γέννησης από την 1/1/1970

έως και την 31/12/1991.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας αφορά στην ίδρυση

νέων επιχειρήσεων από γυναίκες με ημερομηνία γέννησης από την 1/1/1954

έως την 31/12/1991.


Περισσότερα...