25 Ιουν 2009

Εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα οι δαπάνες για γιατρούς και δικηγόρους

Την έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του συνόλου των δαπανών του φορολογούμενου για γιατρούς και δικηγόρους προανήγγειλε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομίας Γιάννης Παπαθανασίου επισημαίνοντας στον τομέα ιατρικών και νομικών υπηρεσιών παρατηρούνται μέχρι σήμερα υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής.

Μέχρι τώρα για τις δαπάνες σε γιατρούς εκπίπτει ποσοστό 20% από το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα του υπόχρεου ενώ για τις δαπάνες για νομικές υπηρεσίες δεν υπάρχει κανένα φορολογικό όφελος.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμά ότι η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του συνόλου των δαπανών για γιατρούς και δικηγόρους θα λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για να ζητούν αποδείξεις οι φορολογούμενοι για τις ιατρικές και νομικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαθανασίου αναφερόμενος στα μέτρα που προωθούνται και θα εξειδικευτούν το Φθινόπωρο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής τόνισε ότι «Απαλλάσσονται από το φορολογητέο εισόδημα το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται σε γιατρούς και δικηγόρους. Το μέτρο θα ισχύσει για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά».

Στόχος είναι ? είπε ο υπουργός- να λειτουργήσει ως κίνητρο προς τους φορολογούμενους, ώστε να ζητούν την έκδοση αποδείξεων για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, στις οποίες παρατηρούνται μέχρι σήμερα υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής.

Για να γίνει κατανοητό το όφελος που προκύπτει ας υποθέσουμε ότι πέρυσι κάποιος φορολογούμενος κατάβαλε για ιατρικές επισκέψεις σε γιατρούς το ποσό των 250 ευρώ και για δικηγορικές υπηρεσίες το ποσό των 400 ευρώ.

Με τα ισχύοντα ως σήμερα από το φόρο που αναλογεί στο εισόδημά που δήλωσε εξέπεσε ποσοστό 20% της δαπάνης των 250 ευρώ για τους γιατρούς δηλαδή συνολικά 50 ευρώ ενώ δεν είχε κανένα όφελος για τη δαπάνη στο δικηγόρο.

Με το νέο σύστημα θα εκπέσει από το φορολογητέο εισόδημά του το ποσό των 650 ευρώ που σημαίνει όφελος σε φόρο 162,5 ευρώ αν το εισόδημά του κυμαίνεται από 12-30 χιλιάδες ευρώ ή 227,5 ευρώ αν δηλώνει εισοδήματα μεγαλύτερα των 30.000 ευρώ.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ