21 Ιουν 2009

Στο στόχαστρο της ΥΠΕΕ 9 τουριστικές δραστηριότητες

ENNEA συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα τεθούν στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων κατά τη θερινή εξόρμησή της σε περιοχές της χώρας με μεγάλη τουριστική κίνηση, με στόχο τον εντοπισμό κρουσμάτων φοροδιαφυγής.

Οι 9 αυτές επιχειρηματικές δραστηριότητες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό και τα στελέχη της ΥΠΕΕ θα δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν και κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά οι διατάξεις για την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των φορολογικών στοιχείων (εάν καταχωρούνται στα βιβλία τα έσοδα και οι δαπάνες, εκδίδονται αποδείξεις και τιμολόγια λαμβάνονται τυχόν εικονικά ή πλαστά τιμολόγια, εκδίδονται αθεώρητα φορολογικά στοιχεία από μη δηλωμένες ταμειακές μηχανές κ.λπ.) και εάν έχουν υποβληθεί δηλώσεις και έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι (π.χ. ΦΠΑ και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών).


Περισσότερα...