18 Ιουν 2009

Τέλος η περαίωση από ΔΟΥ σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής

Τέλος στη διαδικασία της περαίωσης θα τίθεται από τις ΔΟΥ στην περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο ή εταιρία που έχει υπαχθεί στο καθεστώς αυτό δεν καταβάλλει εμπροθέσμως κάποια από τις δόσεις του που καθίσταται πλέον ληξιπρόθεσμη οφειλή.

«Τότε θα θεωρείται ως μη περαιωθείσα η εκκρεμής φορολογική υπόθεση και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή η Εφορία να κάνει έλεγχο», υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομικών Α. Μπέζας αναλύοντας σήμερα ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή.