29 Ιουν 2009

Ελεγχοι για το αφορολόγητο όριο

Από την Εφορία θα κληθούν να περάσουν προκειμένου να δώσουν διευκρινήσεις, περισσότεροι από 10.000 φορολογούμενοι οι οποίοι εντοπίστηκαν μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις και συγκεκριμένα μην έχουν δηλώσει τον πραγματικό αριθμό των προστατευόμενων τέκνων τους.

Από τις διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων στις φορολογικές δηλώσεις των φορολογούμενων με παιδιά, διαπίστωσε ότι περισσότεροι από 10.000 είχαν δηλώσει ανακριβή στοιχεία.

Πολλοί δήλωναν τα παιδιά τους ως προστατευόμενα μέλη ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, ενώ άλλοι εμφανίζονταν να έχουν περισσότερα παιδιά για να «απολαμβάνουν» μεγαλύτερο αφορολόγητο όριο και συνεπώς να περιορίζουν τη φορολογική τους επιβάρυνση ή να εισπράττουν παράνομα επιστροφή φόρου.

Σημειώνεται ότι το αφορολόγητο όριο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για ένα παιδί, κατά 2.000 για δύο παιδιά, κατά 10.000 ευρώ για τρία παιδιά. Το ποσό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ένα παιδί προστατευόμενο μέλος πάνω από τα τρία.

Πηγή:ΗΜΕΡΗΣΙΑ