14 Ιουν 2009

Ποιες υπηρεσίες θα απελευθερωθούν - Οι δραστηριότητες που εξαιρούνται

Ποιες υπηρεσίες θα απελευθερωθούν

Ολόκληρος ο κατάλογος που κατήρτισε το υπουργείο Οικονομίας, εν όψει της συζήτησης του σχεδίου νόμου

Εν όψει της συζήτησης σε θερινό τμήμα της Βουλής του σχεδίου νόμου για την απελευθέρωση των υπηρεσιών, το υπουργείο Οικονομίας κατήρτισε κατάλογο με τις υπηρεσίες που θα απελευθερωθούν, θέτοντας έτσι τέρμα σε αμφισβητήσεις γύρω από το θέμα. Σύμφωνα με τον κατάλογο αυτόν, οι υπηρεσίες που καλύπτονται από την Οδηγία είναι οι εξής:
* Οι δραστηριότητες των περισσότερων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων (όπως των νομικών και φορολογικών συμβούλων, των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών, των λογιστών, των τοπογράφων κτλ.).

* Οι δραστηριότητες των τεχνιτών (π.χ., ξυλουργοί, υδραυλικοί, εφαρμοστές, καθώς και υπηρεσίες που αφορούν επισκευή και συντήρηση).

* Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με επιχειρήσεις (όπως οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης γραφείων, παροχής συμβουλών, οργάνωσης εκδηλώσεων, τηλεφωνικών κέντρων, παροχής συμβουλών μηχανογράφησης, είσπραξης οφειλών, διαφήμισης, δραστηριότητες επιχειρήσεων τοποθέτησης και πρόσληψης, έρευνας, πιστοποίησης, ελέγχου, εκπαίδευσης κτλ.). * Το διανεμητικό εμπόριο (συμπεριλαμβανομένου του λιανικού και χονδρικού εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών) και οι υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού (όπως οι υπηρεσίες των ταξιδιωτικών πρακτορείων).

* Οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας (όπως οι υπηρεσίες που παρέχουν τα αθλητικά κέντρα και τα πάρκα διασκέδασης).

* Οι υπηρεσίες κατασκευής.
* Οι υπηρεσίες που δεν είναι μεταφορικές καθαυτές, όπως οι υπηρεσίες των σχολών οδήγησης, οι υπηρεσίες μετακόμισης, οι υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων, οι υπηρεσίες γραφείων τελετών ή οι υπηρεσίες λήψης αεροφωτογραφιών κτλ.

* Οι δραστηριότητες σε λιμένες ή αερολιμένες, όπως οι δραστηριότητες κα ταστημάτων και εστιατορίων.
* Οι υπηρεσίες του τομέα εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού.

* Οι υπηρεσίες πληροφόρησης.
* Οι υπηρεσίες διαμονής και σίτισης (όπως οι υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και τροφοδοσίας).

* Οι υπηρεσίες στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

* Οι υπηρεσίες εκμίσθωσης (συμπεριλαμβανομένης της εκμίσθωσης ΙΧ) και χρηματοδοτικής μίσθωσης.

* Οι υπηρεσίες ακινήτων, περιλαμβανομένων και των μεσιτών.

* Οι υπηρεσίες πιστοποίησης.
* Οι υπηρεσίες οικιακής υποστήριξης (όπως οι υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης παιδιών ή κηπουρικής κτλ.).

* Οι υπηρεσίες πολιτισμού (π.χ., ιδιωτικά μουσεία και βιβλιοθήκες, θέατρα, κοντσέρτα, διοργάνωση συναυλιών). * Οι υπηρεσίες που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα και τη δασοκομία (π.χ., υποστήριξη δραστηριοτήτων αγροτικής παραγωγής όπως ψεκασμοί και συγκομιδή, αγροτουρισμός, κτηνιατρικά και βιολογικά εργαστήρια).

* Οι υπηρεσίες που συνδέονται με τη βιομηχανία (π.χ., εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών, βιομηχανικοί καθαρισμοί, γραμματειακές υπηρεσίες). * Οι υπηρεσίες σχετικές με πνευματικά δικαιώματα.

* Οι υπηρεσίες βοηθητικές στις μεταφορές.

* Οι υπηρεσίες βοηθητικές στην υγειονομική περίθαλψη (π.χ., προμήθεια και συντήρηση ιατρικών μηχανημάτων, εργαστηρίων κτλ.).

* Οι κοινωνικές υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το κράτος και αναγνωρισμένους φιλανθρωπικούς οργανισμούς (π.χ., παιδικοί σταθμοί, φροντίδα ηλικιωμένων, οικιακοί βοηθοί κτλ.).

* Οι υπηρεσίες δικτύων [ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ύδρευσης, ταχυδρομικών (postal) υπηρεσιών κτλ.].

* Οι υπηρεσίες άθλησης και περιποίησης (π.χ., γυμναστήρια, spa κτλ.).

Οι δραστηριότητες που εξαιρούνται

Η Οδηγία των Υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται στον τομέα της φορολογίας, και στις ακόλουθες δραστηριότητες:

* Στις μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος.

* Στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως αυτές που αφορούν τράπεζες, πιστώσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις, επαγγελματικές ή προσωπικές συντάξεις, χρεόγραφα, επενδύσεις, ταμεία, πληρωμές, συμβουλές επενδύσεων.

* Στις υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών υπηρεσιών. Η Οδηγία δεν καλύπτει τις εναέριες μεταφορές, τις θαλάσσιες και τις πλωτές μεταφορές, καθώς και τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των αστικών συγκοινωνιών, ταξί και ασθενοφόρων.
* Στις υπηρεσίες που παρέχονται από γραφεία εύρεσης εργασίας.

* Στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

* Στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής, διανομής ή μετάδοσής τους, και στις ραδιοφωνικές εκπομπές.

* Στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων στα οποία ο παίκτης στοιχηματίζει νομισματική αξία, συμπεριλαμβανομένων των λαχειοφόρων αγορών, των τυχερών παιγνίων σε καζίνα και των συναλλαγών που αφορούν στοιχήματα.

* Στις δραστηριότητες που συνδέονται με άσκηση δημόσιας εξουσίας.
* Στις κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με κοινωνική στέγαση, παιδική μέριμνα και στήριξη των οικογενειών και των ατόμων που έχουν μονίμως ή προσωρινώς ανάγκη.

* Ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας.
* Στις υπηρεσίες των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, που διορίζονται με επίσημη πράξη της διοικήσεως.