20 Ιουν 2009

Εντοπισμός των οφειλών από ιδιώτες «εφοριακούς»

THN υποκατάσταση του έργου των εφοριών –με εξαίρεση την είσπραξη των οφειλών– θα αναλάβουν οι ιδιώτες σύμβουλοι των ΔΟΥ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Οι εν λόγω ελεγκτικές και νομικές εταιρίες με βάση άμεσα προωθούμενες ρυθμίσεις του Yπουργείου Οικονομικών θα επικαιροποιήσουν το παρωχημένο αρχείο των περίπου 600.000 οφειλετών του Δημοσίου. Ακόμη θα αναλάβουν τον εντοπισμό της περιουσιακής κατάστασης ενός εκάστου των υποχρέων και την παρακολούθηση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών, ώστε να επεμβαίνουν όταν διαπιστώνουν καθυστερήσεις.

Η οριστικοποίηση του έργου των ιδιωτών συμβούλων των ΔΟΥ είναι ζήτημα ημερών μετά και την αποφασισθείσα άρση του φορολογικού απορρήτου για όσους χρωστούν στο Δημόσιο, την οποία θα προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του Yπουργείου Οικονομίας, που θα κατατεθεί στη Bουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Το Yπουργείο Οικονομικών θα στελεχώσει τις εφορίες με ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και δικηγόρους προκειμένου να εισπράξει εφέτος το ποσό του 1,8 δισ. ευρώ από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε 20 δισ. ευρώ.

Πηγή: express