3 Ιουν 2009

Πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης

Το " πράσινο φως" έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθήσει το Υπουργείο Οικονομίας ένα ακόμα πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής πραγματικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη διευκόλυνση της δανειοδότησης των επιχειρήσεων οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το πρόγραμμα αυτό που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δύο σκέλη :

- Το πρώτο αφορά την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου για δάνεια που συνάπτουν επιχειρήσεις. Το ύψος της εγγύησης του δημοσίου μπορεί να φτάσει έως και το 90% του παρεχόμενου δανείου, ενώ το συνολικό ποσό του δανείου για κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά το ετήσιο μικτό μισθολογικό κόστος της.

- Το δεύτερο αφορά την επιδότηση επιτοκίου

Το συνολικό ποσό για τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και τις επιδοτήσεις επιτοκίου ανέρχεται σε 2 τρις ευρώ ενώ η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος φτάνει μέχρι το τέλος του 2010. Βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποια επιχείρηση είναι να μην είναι προβληματική μέχρι την 1η Ιουλίου 2008 και να μην προβεί μέχρι τις 31/12/2010 σε μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας.

Πηγή: express