2 Ιουν 2009

Τα Ποσοστά Συμμετοχής στις προηγούμενες έξι αναμετρήσεις:

Ελλάδα: 1981   1984   1989   1994   1999   2004
81,48% 80,59% 80,03% 73,18% 70,25% 63,22%


ΕΕ: 1979 1984 1989 1994 1999 2004
61,99% 59,98% 58,41% 56,67% 49,51% 45,47%