19 Νοε 2009

"Δωροδοκία και διαφθορά το Νο. 1 οικονομικό έγκλημα στην Ελλάδα"

Δωροδοκία, διαφθορά, φορολογική αδιαφάνεια και έλλειψη εμπιστοσύνης στις Αρχές, προκύπτουν ως βασικά προβλήματα για την Ελλάδα, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της PricewaterhouseCoopers (PwC), σε συνεργασία με το INSEAD, για το οικονομικό έγκλημα. Ο στόχος της έρευνας ήταν να προσδιορίσει τις βασικές μορφές και τις μελλοντικές τάσεις του οικονομικού εγκλήματος, καθώς και να αξιολογήσει τη στάση των εταιρειών απέναντί του, στο πλαίσιο της παρούσης οικονομικής κατάστασης.

Το οικονομικό έγκλημα ανθεί μέσα στην ύφεση

Σύμφωνα με την έρευνα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικονομική ύφεση δημιουργεί προσοδοφόρο έδαφος για την αύξηση των κινδύνων οικονομικού εγκλήματος. Ειδικότερα, όσον αφορά στην Ελλάδα, περί το 70% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι οι οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεών τους μειώθηκαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Σχεδόν το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων ανέφεραν περιστατικά οικονομικού εγκλήματος στην επιχείρησή τους, ενώ το 40% πιστεύουν ότι η επιχείρησή τους βρίσκεται τώρα σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Το 37% ανέφεραν ότι τα περιστατικά οικονομικού εγκλήματος έχουν αυξηθεί. Ακόμη, παρατηρήθηκε αύξηση και στο κόστος των ζημιών -οικονομικών και μη- που προκαλεί το οικονομικό έγκλημα στις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ η έκταση των ζημιών που υφίστανται είναι πολύ υψηλή, σε ποσοστά μάλιστα μερικές φορές μεγαλύτερα τόσο από αυτά της Δυτικής Ευρώπης όσο και διεθνώς.

Σε διεθνές επίπεδο, από τους ερωτηθέντες που δήλωσαν τις επιχειρηματικές πιέσεις ή κίνητρα ως κύρια αιτία της αύξησης των περιστατικών απάτης, το 47% δήλωσε ότι η δυσκολία της επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων ήταν κίνητρο για απάτη κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Ακόμη, ο φόβος απώλειας της εργασίας αναφέρθηκε ως αιτία από το 37% των ερωτηθέντων. Τα bonus ή οι προσπάθειες των ανωτέρων στελεχών να επιτύχουν τα επιθυμητά οικονομικά αποτελέσματα αναφέρθηκαν ως αιτίες από το 27% και 25% των ερωτηθέντων αντίστοιχα. Επίσης, μερικοί από τους ερωτηθέντες στην Ελλάδα ανέφεραν ως αιτία την μεταφορά των επιχειρηματικών λειτουργιών σε νέες χώρες.

Τα βασικά σημεία που χαρακτηρίζουν το οικονομικό έγκλημα στην Ελλάδα, και που το διαφοροποιούν από τις δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι δωροδοκία, διαφθορά, φορολογική αδιαφάνεια, καθώς και έλλειψη εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις Αρχές.