19 Νοε 2009

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τον Τειρεσία

Γενικευμένη «αμνηστία» για όλες τις καταγραφές δυσμενών δεδομένων στα αρχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, που έχουν καταχωρηθεί από 1.1.2008 και αφορούν οφειλές που είτε έχουν εξοφληθεί ή θα εξοφληθούν μέσα σε 3 μήνες από την ψήφιση του νόμου.

Ως συνέπεια της «αμνηστίας» αυτής θα αρθεί και το μέτρο της διοικητικής στέρησης βιβλιαρίου επιταγών.

Το σ/ν προβλέπει η προθεσμία διαγραφής από τα αρχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ ακάλυπτης επιταγής η οποία εξοφλείται, από 8 ημέρες να γίνει 30 ημέρες από την ημ/νία σφράγισης.

Η παραμονή δυσμενών στοιχείων στο μητρώο του ΤΕΙΡΕΣΙΑ για επιταγές- συναλλαγματικές από 3 χρόνια να γίνει 2 χρόνια, ενώ μειώνεται κατά ένα χρόνο, από 3 σε 2 χρόνια η παραμονή δυσμενών στοιχείων στο μητρώο του ΤΕΙΡΕΣΙΑ για καταγγελίες συμβάσεων καρτών, δανείων καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και χορηγήσεων μέσω παροχής δικαιώματος υπερανάληψης (overdraft) από τρεχούμενο λογαριασμό.

Σε ότι αφορά την παραμονή δυσμενών στοιχείων στο μητρώο του ΤΕΙΡΕΣΙΑ για Διαταγές Πληρωμής ο χρόνος μειώνεται από 4 σε τρία χρόνια. Από 5 σε 4 χρόνια μειώνεται ο χρόνος παραμονή δυσμενών στοιχείων στο μητρώο του ΤΕΙΡΕΣΙΑ για Προγράμματα Πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων.

Περισσότερα...