16 Νοε 2009

Παράνομοι τρεις τραπεζικοί όροι συναλλαγών με δικαστική απόφαση

Παράνομους και καταχρηστικούς έκρινε ο Άρειος Πάγος τρεις όρους συναλλαγών συγκεκριμένης τράπεζας, κάνοντας δεκτή αίτηση της «Ένωσης Καταναλωτών η Ποιότητα Ζωής» (ΕΚΠΟΙΖΩ).

Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος έκρινε καταχρηστικούς τους εξής όρους:

1) Τη προμήθεια 1,40 ευρώ που εισέπραττε η τράπεζα για κάθε κατάθεση που γίνονταν από τρίτο πρόσωπο σε λογαριασμό πελάτη της,

2) Τη προμήθεια 0,80 ευρώ ανά συναλλαγή που εισέπραττε η τράπεζα για κάθε κίνηση λογαριασμού (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου) για ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή κατάθεση επιταγής. Να σημειωθεί ότι η προμήθεια αυτή επιβάλλεται όταν οι κινήσεις είναι περισσότερες από τέσσερις το μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο 1.500 ευρώ ή περισσότερες από έξι το μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηνιαίο υπόλοιπο 1.500,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ ή περισσότερες από 20 το μήνα και ο λογαριασμός έχει μέσο μηναίο υπόλοιπο από 30.000,01 έως 100.000 ευρώ ή περισσότερες από 50 το μήνα και ο λογαριασμός έχει μηναίο υπόλοιπο από 100.000,01 έως 200.000 ευρώ.

3) Τη καταβολή τόκου εκ μέρους του δανειολήπτη για στεγαστικά δάνεια, όταν γίνεται σταδιακή αποδέσμευση του δανείου.