8 Νοε 2009

Πόσο κοστίζουν οι φοροαπαλλαγές?

- Οι δαπάνες για ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων, ενοίκια κατοικιών, ιατρικά έξοδα, δίδακτρα, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. που εκπίπτουν από το εισόδημα ή από τον φόρο κοστίζουν κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό 1,02 δισ. ευρώ.

- Οι μειώσεις φόρου εισοδήματος (πρόσθετο αφορολόγητο μισθωτών και συνταξιούχων, μειώσεις φόρου λόγω τέκνων και παραμεθορίου, ειδικός τρόπος φορολόγησης ναυτικών - ιπταμένων κ.λπ.) κοστίζουν 1,37 δισ. ευρώ.

- Οι φοροαπαλλαγές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής από τα κέρδη των προσωπικών εταιριών και φορολόγησή της με βάση τη φορολογική κλίμακα, αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων κ.λπ.) ανέρχονται σε 83,7 εκατ. ευρώ.

- Οι μειώσεις φόρου, εκπτώσεις δαπανών και φορολογικές απαλλαγές για τα κέρδη των νομικών προσώπων (ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.) έχουν κόστος ύψους 275,53 εκατ. ευρώ.

- Οι φοροαπαλλαγές για τις κληρονομιές, τις γονικές παροχές, τις δωρεές και τις μεταβιβάσεις ακινήτων προκαλούν απώλεια εσόδων ύψους 1,44 δισ. ευρώ.

- Οι απαλλαγές και οι μειώσεις επιβαρύνσεων που προβλέπονται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των ενεργειακών προϊόντων (πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος), των καπνικών, των αλκοολούχων και των λοιπών προϊόντων επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό με 2,1 δισ. ευρώ.

- Οι απαλλαγές οχημάτων από τα τέλη ταξινόμησης κοστίζουν 51,58 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.
Οι απαλλαγές και οι μειωμένες επιβαρύνσεις για τον ΦΠΑ φθάνουν τα 506 εκατ. ευρώ.