11 Νοε 2009

Ανοίγουν τα "κλειστά" επαγγέλματα από το 2010

Τέλος στα «κλειστά» επαγγέλματα επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση.

Όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών επειδή η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες (δικηγόρους , συμβολαιογράφους , μηχανικούς κ.α.) θα προηγηθεί εκτεταμένη διαβούλευση πριν το σχετικό νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή .

Εκτιμάται ότι οι αλλαγές θα θεσμοθετηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2010.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών η κυβέρνηση δεν θα μείνει στην απελευθέρωση των υπηρεσιών (οδηγία Μπόλκενσταιν) η οποία τίθεται σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους αλλά θα ετοιμάσει νομοθετικό πλαίσιο για το ουσιαστικό άνοιγμα των επαγγελμάτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έρευνες έχουν δείξει ότι τα «κλειστά» επαγγέλματα προκαλούν αγκυλώσεις στον ανταγωνισμό και «κοστίζουν» κάθε χρόνο 4 δις στην ελληνική οικονομία.

Τα πιο ?δημοφιλή «κλειστά επαγγέλματα» είναι τα ακόλουθα:

-Δικηγόροι , καθώς η πολιτεία ορίζει τις τιμές των δικαστικών παραστάσεων και εγγυάται τη προείσπραξη των σχετικών αμοιβών.

-Συμβολαιογράφοι . Και σε αυτή την περίπτωση το κράτος είναι αυτό που ορίζει τον αριθμό των θέσεων τους, και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τις αμοιβές τους.

-Φαρμακοποιοί. Τα αρμόδια υπουργεία ελέγχουν τις τιμές αλλά και το περιθώριο κέρδους τους.

-Αρτοποιοί. Στον κλάδο εξακολουθούν να υφίστανται περιορισμοί στην αδειοδότηση .

-Τεχνικά επαγγέλματα (αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, πολιτικοί μηχανικοί, κ.α..). Στα επαγγέλματα αυτά το κράτος ούτε λίγο ούτε πολύ εγγυάται τη καταβολή των αμοιβών τους, αφού δεν εκδίδονται αλλιώς άδειες για κατασκευές.

-Ταξί, φορτηγά και υπεραστικά λεωφορεία . Ο αριθμός αδειών είναι περιορισμένος ενώ παράλληλα τα κόμιστρα καθορίζονται από την πολιτεία.
ημερησια