20 Νοε 2009

Καθυστέρησε η πτήση σας; Δικαιούστε αποζημίωση...

Οι επιβάτες που η πτήση τους έχει καθυστέρηση μεγαλύτερη από τρεις ώρες έχουν δικαίωμα αποζημίωσης από την αεροπορική εταιρεία ακριβώς όπως και εκείνοι που η πτήση τους ματαιώθηκε.

Σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου «οι επιβάτες που η πτήση τους έχει καθυστερήσει υφίστανται μια ζημία απώλειας χρόνου που είναι ανάλογη προς αυτή που υφίστανται οι ταξιδιώτες των οποίων η πτήση ματαιώνεται».

Οι επιβάτες που η πτήση τους έχει ματαιωθεί έχουν δικαίωμα σε χρηματική αποζημίωση, ακόμη κι αν η εταιρεία τους βρίσκει αργότερα μια άλλη πτήση για να φθάσουν στον προορισμό τους, εφ όσον έχουν χάσει ήδη τρεις η περισσότερες ώρες σε σχέση προς το χρονοδιάγραμμα της πτήσης και άφιξης στον προορισμό τους, της πτήσης που ματαιώθηκε. Αυτή η εφάπαξ αποζημίωση που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία κυμαίνεται μεταξύ 250 και 600 ευρώ.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην αποζημιώνονται με τον ίδιο τρόπο και οι επιβάτες που η πτήση τους παρουσιάζει καθυστέρηση τριών η και περισσότερων ωρών από την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης τους.

Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την αποζημίωση μόνον όταν μπορεί να αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε έκτακτες συνθήκες που δεν είναι σε θέση να τις ελέγξει ακόμη κι αν είχε πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της η την αποτροπή της. Αλλά, ένα -τεχνικό κ.λ.π.- πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα αεροπλάνο που δε μπορεί να «πετάξει» δεν συνιστά δικαιολογημένη ματαίωση μιας πτήσης εκτός και αν το πρόβλημα του αεροπλάνου οφείλεται σε συνθήκες που είναι ανεξάρτητες από την φυσιολογική δραστηριότητα της αεροπορικής εταιρείας.