9 Νοε 2009

Νέο έντυπο για την φορολογική δήλωση στο πλαίσιο της διεύρυνσης του «πόθεν έσχες»

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στο νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του «πόθεν έσχες» σε όλους τους φορολογούμενους.

Συγκεκριμένα, στο νέο έντυπο θα δηλώνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου και θα αιτιολογούνται οι αλλαγές που προκύπτουν στην περιουσιακή του κατάσταση.

Δηλαδή, θα δηλώνονται καταθέσεις, ακίνητα, δίδακτρα και οι πιστωτικές κάρτες.

Η Εφορία θα ελέγχει τα στοιχεία, ώστε να εξακριβώσει αν τα εισοδήματα που δηλώνονται δικαιολογούν την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων και το επίπεδο ζωής του φορολογούμενου.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να εντοπίσει το μεγαλύτερο μέρος της φοροδιαφυγής, που «οργιάζει» κυρίως στον χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες παραπλανούν την Εφορία, καθώς πιέζονται από τη μείωση του τζίρου και την πιστωτική «ασφυξία» στην αγορά.

Όμως, είναι γεγονός ότι περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν ετήσια εισοδήματα κάτω των 10.500 ευρώ, μικρότερα, δηλαδή, από πολλούς μισθωτούς και συνταξιούχους.

Εκτός από τη διεύρυνση του «πόθεν έσχες», το υπουργειο Οικονομικών εξετάζει και άλλα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, όπως η επαναφορά των αντικειμενικών κριτηρίων και οι ριζικές αλλαγές στον φορο-εισπρακτικό μηχανισμό με τη δημιουργία ενός επίλεκτου σώματος «οικονομικής αστυνομίας» που θα έχει πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν θα δεσμεύεται από το φορολογικό απόρρητο.

Το σώμα αυτό θα υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.