12 Νοε 2009

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η φορολόγηση Α.Ε. για το 40% των αποθεματικών προ της 1-1-97

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ'Α αριθμ. 1912/2009 απόφασή της έκρινε ότι η ρύθμιση του άρθρου 8 του Ν. 2579/1998 είναι αντισυνταγματική. Ειδικότερα, με την εν λόγω διάταξη του Ν.2579/1998 επεβλήθη στις ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες η υποχρέωση να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος επί του 40% των αποθεματικών, τα οποία είχαν εμφανισθεί στον τελευταίο πριν από την 1η.1.1997 ισολογισμό τους.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, η ρύθμιση αυτή συνιστά αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος των εταιρειών αυτών, διότι επιβάλλεται αμέσως και υποχρεωτικώς φόρος εισοδήματος για ύλη, η οποία, κατά τον σχηματισμό της και μέχρι τη δημοσίευση του πιο πάνω νόμου, ήταν αφορολόγητη. Η εν λόγω διάταξη, αναφέρει η Ολομέλεια ΣτΕ, καθόσον η φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγούμενου της επιβολής της έτους αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. του Συντάγματος. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω απόφαση του ΣτΕ συνδέεται εμμέσως με την έκτακτη εισφορά που έχει επιβληθεί.