28 Ιαν 2009

Υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση

Kαι για να μην ξεχνιόμαστε:

Τι είναι υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση ,πως αμείβονται και ποιες οι υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Περισσότερα
στο www.dcorfu.gr