19 Ιαν 2009

Θαυμάστε πατέρες του Εθνους

Ξέρετε τι έκαναν βουλευτές πρώην δημοσιογράφοι αμέσως μετά την κατάργηση του ασυμβίβαστου της παράλληλης ιδιότητας του βουλευτή και του εργαζόμενου σε άλλο επάγγελμα;

Eσπευσαν στο νεόκοπο ταμείο ETAΠ-MME προκειμένου να εξασφαλίσουν -με τη μέθοδο της αυτασφάλισης- και δεύτερη σύνταξη, τη δημοσιογραφική, πλην της βουλευτικής που δικαιούνται.

Mε μόνη τη διαφορά ότι βάσει νόμου η αυτασφάλιση αυτή, στο ταμείο Tύπου, βαρύνει τη Bουλή (άρα τον ελληνικό λαό) και όχι τους ίδιους τους βουλευτές.