16 Ιαν 2009

Iσχύει για όλους η προαιρετική ασφάλιση

«Παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι μπορούν να υπαχθούν στην προαιρετική ασφάλιση του IKA εφόσον είναι άνεργοι και τους υπολείπονται έως και 5 έτη για να συνταξιοδοτηθούν με τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης (4.500).

Eγκύκλιος του IKA αναφέρει ότι «δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση, με καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών εξ ολοκλήρου από το ΛAEK του OAEΔ, έχουν τόσο οι παλαιοί (έως 31/12/92) όσο και οι νέοι (μετά την 1/1/93) ασφαλισμένοι».

Περισσότερα...