15 Ιαν 2009

Παράταση για ληξιπρόθεσμες οφειλές και εκκρεμείς υποθέσεις

Παρατείνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και η ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, με την κατάθεση σχετικών διατάξεων στο σχέδιο νόμου για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις αλλά δεν είχαν μέχρι σήμερα αυτή τη δυνατότητα, λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που επηρέασε και την ελληνική οικονομία στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2008.

Με τη διάταξη που αφορά στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2009.

Επιπλέον προβλέπεται:

• Η δυνατότητα υπαγωγής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008

• Για να μπορέσει να υπαχθεί ο φορολογούμενος στη σχετική ρύθμιση πρέπει να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, καθώς και ποσοστό 5% επί της ρυθμιζόμενης οφειλής

• Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 150 ευρώ

• Συμπεριλαμβάνονται στις υπαγόμενες οφειλές και τα ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρο εισοδήματος οικονομικού έτους 2008

Σημειώνεται ότι στην παραπάνω τροπολογία - προσθήκη δεν συμπεριλαμβάνεται εξουσιοδότηση που να παρέχει με υπουργική απόφαση τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση.

Με τη διάταξη που αφορά τη ρύθμιση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (περαίωση), προβλέπεται η παράταση των διαδικασιών για υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2009.