21 Ιαν 2009

ΤΕΜΠΜΕ: Διαμαρτυρία από μικρομεσαίους που δεν χρηματοδοτούνται

Ακόμα μια επιστολή διαμαρτυρίας από μικρομεσαίους που δεν χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες με την εγγυοδοσία του ΤΕΜΠΜΕ παρέλαβε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. κ. Χατζηδάκης.

Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας με αφορμή τις ''αθρόες διαμαρτυρίες εμπόρων της περιφέρειάς της, για τις παντελώς αδικαιολόγητες αντιρρήσεις των τραπεζών να εξυπηρετήσουν τις αιτήσεις για χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ'', όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωσή της, απέστειλε προς τον υπουργό έγγραφο στο οποίο του επισημαίνει ότι από τις διαμαρτυρίες των εμπόρων παρατηρούνται τα εξής προσκόμματα:

- Τα καταστήματα των Τραπεζών δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμα εσωτερικές εγκυκλίους για να ξεκινήσουν να δέχονται αιτήσεις.

- Τις αιτήσεις που δέχονται οι Τράπεζες τις εξετάζουν με τέτοια κριτήρια ώστε να απορρίπτουν το σύνολο των αιτημάτων, κυρίως λόγω "μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας".

- Οι Τράπεζες θέτουν όρους στον αιτούνται ακόμα και πέραν των προβλεπομένων στη σχετική απόφαση, όπως πρόσθετες εγγυήσεις για άνοιγμα λογαριασμού ή καταθέσεις χρημάτων ακόμα και υποχρεωτικής ασφάλισης χώρου ή προσώπου.

- Οι Τράπεζες απορρίπτουν αιτήματα επιχειρήσεων, λόγω οφειλής στο ΙΚΑ, ενώ έχουν ρυθμίσει και πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους.

- Οι Τράπεζες αφαιρούν τον πληρωμένο με βάση την περαίωση φόρο από το τζίρο της επιχείρησης, αλλοιώνοντας έτσι την θετική ως προς τα κέρδη εικόνα της και απορρίπτουν το αίτημα ακριβώς γι' αυτό το λόγο.

- Οι αιτήσεις που απορρίπτονται από το ΤΕΜΠΜΕ στερούνται των απαιτούμενων διευκρινίσεων, των λόγων δηλαδή για τους οποίους έχουν απορριφθεί.

Επιπροσθέτως, η ομοσπονδία σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2006, 2007 και 2008 βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση και είναι δύσκολο να παρουσιάσουν ανοδική πορεία επί των οικονομικών τους, αν αναλογιστεί κανείς την οικονομική κρίση, γιαυτό και κρίνει απαραίτητη την επέμβαση του υπουργού προσωπικά, ''προκειμένου τόσο οι Διοικήσεις των Τραπεζών, όσο και το ίδιο το Ταμείο Εγγυοδοσίας να ξεπεράσουν τέτοιου είδους προσκόμματα και να επανεξεταστούν οι παράμετροι εκείνες που το καθιστούν απρόσιτο για τον κάθε ένα ενδιαφερόμενο''.