17 Ιαν 2009

Δεν τον άφησαν να υπογράψει επειδή ήταν Τσιγγάνος;

Μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη χορηγήθηκε σε πολίτη τσιγγάνικης καταγωγής δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με υπογραφή του κατόχου στο οικείο πεδίο της ταυτότητας, σε αντικατάσταση της προηγούμενης, στην οποία υπήρχε η ένδειξη "αδυναμία υπογραφής" δίχως όμως ο ίδιος να αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να υπογράψει.

Το αρμόδιο τμήμα Ασφαλείας δεν αναγνώριζε σε αυτόν το δικαίωμα να υπογράψει στο οικείο πεδίο του δελτίου ταυτότητας αν προηγουμένως δεν προσκόμιζε δημόσιο έγγραφο για τις γραμματικές του γνώσεις.

Ο αναφερόμενος προσέφυγε στον Συνήγορο του πολίτη που με έγγραφο του προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ζήτησε τόσο από την κεντρική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ, όσο και από την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση διευκρινίσεις αλλά και τη χορήγηση στοιχείων, προκειμένου να διαπιστώσει αν η απόδειξη των γραμματικών γνώσεων με δημόσιο έγγραφο εφαρμόζεται μόνο σε πολίτες τσιγγάνικης καταγωγής, καθώς πολλοί από αυτούς συνήθως δεν διαθέτουν σχετικό τίτλο σπουδών λόγω μη τακτικής φοίτησης στην εκπαίδευση.

Αρχικά τόσο η κατά τόπον αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση, όσο και η κεντρική υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ στο απαντητικό τους έγγραφο αμφισβήτησαν τα καταγγελλόμενα και αρνήθηκαν την διακριτική μεταχείριση σε βάρος πολιτών τσιγγάνικης καταγωγής αυτό όμως δεν δικαιολογούσε την αναγραφή "αδυναμία υπογραφής"

Η αρχή τόνισε ότι αυτή πρέπει να αφορά μόνον όσους πολίτες δηλώνουν ότι δεν μπορούν να θέσουν την υπογραφή τους στο σχετικό πεδίο του δελτίου ταυτότητας, χωρίς να συνδέεται η εγγραφή αυτή με τις γραμματικές γνώσεις του πολίτη ή με την ικανότητά του προς δικαιοπραξία.

Περαιτέρω, ζήτησε αντικατάσταση της αστυνομικής ταυτότητας με νέας, στην οποία ο πολίτης θα υπογράψει στο σχετικό πεδίο.

πηγή: ΕΘΝΟΣ