26 Απρ 2009

Θέματα τεκμηρίων που προβληματίζουν τον Φορολογούμενο κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε1

Αρκετά συχνά διαπιστώνονται προβλήματα κατά την συμπλήρωση του εντύπου φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1. Τα κυριότερα ζητήματα που προβληματίζουν σχετίζονται με την συμπλήρωση του πίνακα 5 που αφορά τον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.

Προκειμένου λοιπόν να διευκολύνουμε την διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αναφέρουμε ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις που δημιουργούν προβληματισμούς.

Περισσότερα...