9 Απρ 2009

Αλλαγές σε τέσσερις βασικούς όρους έγκρισης του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ

Ξεκινάει η δεύτερη φάση του Προγράμματος Εγγύησης Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με αλλαγές σε τέσσερις βασικούς όρους έγκρισης του προγράμματος μεταξύ των οποίων η κατάργηση του όρου για την επιδότηση επιτοκίου.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης οι όροι του προγράμματος μεταβάλλονται στα ακόλουθα σημεία:

- Επιλέξιμες εταιρείες είναι πλέον όλες εκείνες που ο μέσος όρος των 3 τελευταίων χρήσεών τους (2005, 2006 και 2007) είναι θετικός

- Το πρόγραμμα δίνει εγγύηση δανείων - όπως ακριβώς στην Α φάση αλλά δεν επιδοτείται πλέον το επιτόκιο. Το επιτόκιο υπολογίζεται όπως και στην Α' φάση (euribor+2.1)

- Μέγιστο ύψος δανείου ανά επιχείρηση είναι τα 125.000 ευρώ με δεδομένο ότι ο μέσος όρος των δανείων της Α' φάσης (119.000 ευρώ)

- Μειώνεται η εφάπαξ προμήθεια υπέρ του ΤΕΜΠΜΕ από το 1% στο 0,25%.