26 Απρ 2009

Τα φάρμακα της φύσης


Τά βότανα ήταν τά πρώτα φάρμακα πού χρησιμοποίησε ό άνθρωπος.Η μελέτη καί ή έρευνα γύρω από αυτά χάνεται στό πέρασματών αιώνων.Ιδιαίτερη πρόοδο παρουσίασαν όμως κατά τούς αρχαίους ελληνικούς και ρωμαίκούς χρόνους.Ο Ιπποκράτης,ό Αριστοτέλης,ό Θεόφραστος,ό Διοσκουρίδης,ό Φακίνος,ο Πλίνιος και πολλοί άλλοι ήταν από τούς ενδελεχέστερους μελετητές τους.Ο πατέρας τής ιατρικής Ιπποκράτης κατέγραψε περίπου 400 είδη βοτάνωντών οποίων η χρήση τουςήταν γνωστή κατά τόν 5ο αιώνα π.Χ.Αργότερα ό Διοσκουρίδης τον 1ο αιώνα μ.Χ.ανέφερε 600 φυτά πού χρησιμοποιούνταν ώς φάρμακα.Τά βότανα αποτέλεσαν για πολλά χρόνια το μόνο όπλο του ανθρώπου για να αντιμετωπίσει τον πόνο.Αργότερα τη θέση τους την πήραν τα φάρμακα .Οι έρευνες όμως πάνω στα βότανα και στις θεραπευτικές τους ιδιότητες δεν σταμάτησαν.Η Ελληνική γη είναι πλούσια σε βότανα και διαθέτει μεγάλη ποικιλία.Ακόμη και σήμερα σε πολλές περιοχές χρησιμοποιούν διάφορα φυτά σαν γιατροσόφι(και όχι μόνο) για την αντιμετώπιση κάποιων συμπτωμάτων.Στον οδηγό αυτό αναφέρονται τα γνωστότερα βότανα και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες.Η χρήση τους πρέπει να είναι λελογισμένη.Σε καμιά περίπτωση όμως όταν πάσχετε από κάποια ασθένεια δεν θα πρέπει να σταματήσετε τη φαρμακευτική σας αγωγή για να ακολουθήσετε κάποια θεραπεία με βότανα και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας .
Το Λεξικό των Βοτάνων:

Περισσότερα...