4 Απρ 2009

Τι θα προσέξουν οι ΔΟΥ στον έλεγχο δηλώσεων 2009

OΠΩΣ είναι γνωστό, κατά την περίοδο παραλαβής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος δημιουργείται υψηλός φόρτος εργασίας για το σύνολο των υπηρεσιών και των στελεχών τους. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται κατά το χρονικό αυτό διάστημα, απαιτείται η άμεση προετοιμασία, σωστή οργάνωση, κατάρτιση του προσωπικού και ενημέρωση όλων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την ταχύτερη ολοκλήρωση εκκαθάρισης των δηλώσεων. Το Yπ. Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο αυτό δίνει τις πιο κάτω συστάσεις στους εφοριακούς υπαλλήλους:

Περισσότερα...