30 Απρ 2009

ΟΑΕΔ: Αναπροσαρμογή του επιδόματος ανεργίας στα 454,25 ευρώ

Στα 454,25 ευρώ διαμορφώνεται το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μετά τη νέα αναπροσαρμογή του από την 1η Μαΐου.
Η νέα αναπροσαρμογή έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 5, του νόμου 3552/2007, που ορίζει ότι το ποσό του τακτικού μηνιαίου επιδόματος ανεργίας θα αναλογεί στο 25πλάσιο του 55% του κατώτατου ημερομισθίου.