7 Απρ 2009

Εφορία: Από «κόσκινο» οι επιστροφές άνω των 1.500 ευρώ

Από τον έλεγχο της εφορίας θα περάσουν και φέτος χιλιάδες φορολογούμενοι που θα έχουν επιστροφή φόρου, προκειμένου να περιοριστούν οι παράνομες επιστροφές φόρου εισοδήματος με εικονικές φορολογικές δηλώσεις και πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι η επιστροφή φόρου δεν τεκμηριώνεται από τα δικαιολογητικά, θα επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα