7 Απρ 2009

Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

Μέχρι και τις 30.06.2009 πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη, η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 82-85 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α, 16.02.2009).

Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση

Περισσότερα...