13 Απρ 2009

Ελαστικότερο το «πόθεν έσχες» για αγορές ακινήτων - Ι.Χ.

YΠO ευνοϊκότερες συνθήκες θα μπορεί να καλυφθεί το «πόθεν έσχες» για περιουσιακά στοιχεία (κυρίως ακίνητα και Ι.Χ.) που θα έχουν αποκτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009, με βάση τις μεταβολές που επέρχονται από το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε τις τελευταίες ημέρες στη Βουλή. Ωστόσο, το νέο αυτό καθεστώς ισχύει μόνο για αγορές μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 και όχι για τυχόν περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή.

Περισσότερα...