24 Απρ 2009

Αποζημίωση επιβατών και σε πλοία, λεωφορεία

Μετά τις αεροπορικές μεταφορές, η Ε.Ε. υιοθέτησε χθες νομοθεσία και για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών πλοίων, λεωφορείων και πούλμαν. Οι επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών θα αποζημιώνουν τους επιβάτες στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Καθυστέρηση μεταξύ 1 και 2 ωρών (αποζημίωση ύψους 25% της τιμής του εισιτηρίου).

- Καθυστέρηση 2 ωρών και πλέον (50% του εισιτηρίου).
-
Ακύρωση του ταξιδιού χωρίς προσφορά εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς εντός λογικού πλαισίου (100% του εισιτηρίου).

Σχετικά με τα ταξίδια με λεωφορεία και πούλμαν (εκτός πόλης), όταν μια διαδρομή ακυρώνεται ή καθυστερεί για περισσότερες από δύο ώρες, η επιχείρηση θα πρέπει να προσφέρει εναλλακτικό μέσο μεταφοράς.

Αν οι επιβάτες δεχτούν την προσφορά, τότε θα πρέπει να τους καταβάλει το ήμισυ της τιμής του εισιτηρίου. Αν όμως δεν τη δεχτούν, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να τους επιστρέψει ολόκληρο το ποσό. Επιπλέον, οι επιβάτες θα δικαιούνται αποζημίωσης ύψους 150% της τιμής του εισιτηρίου στην περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση δεν τους προσφέρει εναλλακτικό μέσο μεταφοράς.

Εάν ένας επιβάτης λεωφορείου ή πούλμαν τραυματιστεί ή θανατωθεί ως αποτέλεσμα τροχαίου δυστυχήματος, η μεταφορική επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλει χωρίς καθυστέρηση μια προκαταβολή της αποζημίωσης ανάλογη προς το βαθμό της υποσθείσας βλάβης. Σε περίπτωση θανάτου, η προκαταβολή δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 21.000 ευρώ.