22 Απρ 2009

Άλλη μία αρνητική για τους εργαζόμενους απόφαση εξέδωσε ο Αρειος Πάγος

Άλλη μία αρνητική για τους εργαζόμενους απόφαση εξέδωσε ο Αρειος Πάγος, κρίνοντας ότι όσοι παρέχουν την εργασία τους όντας σε κατάσταση ετοιμότητας αν παραστεί σχετική ανάγκη (π.χ. φύλακες για κλοπή, φθορές κ.λπ.) δεν μπορούν να αξιώσουν τις αμοιβές της εργατικής νομοθεσίας (ελάχιστο όριο, προσαυξήσεις για υπερωρίες, αργίες, νυκτερινή εργασία κ.λπ.).

Το ζήτημα προβλημάτισε έντονα τα εργατικά τμήματα του Αρείου Πάγου όπου διατυπώθηκαν δύο διαφορετικές απόψεις με οριακή πλειοψηφία (διαφορά μιας μόνο ψήφου), σχετικά με το πώς πρέπει να αμείβονται οι εργαζόμενοι που δεσμεύουν την ελευθερία τους παραμένοντας στον τόπο και χρόνο που καθορίζει ο εργοδότης σε κατάσταση ετοιμότητας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς να διατηρούν σε συνεχή εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές τους δυνάμεις.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, υπό τον πρόεδρό της Β. Νικόπουλο, έκρινε ότι μπορούν να υπαχθούν στις αμοιβές της εργατικής νομοθεσίας όσοι διατηρούν τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις τους σε ένταση για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόλις παραστεί ανάγκη.

Δέχθηκε, όμως, αντίθετα ότι δεν εφαρμόζονται οι αμοιβές αυτές σε όσους δεν υποχρεώνονται να έχουν σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές τους δυνάμεις έστω και αν πρέπει να κοιμούνται στον τόπο εργασίας. Μειοψηφία αρεοπαγιτών υποστήριξε σε αποφάσεις εργατικών τμημάτων (1, 124/08) ότι μετά την έκδοση κοινοτικών οδηγιών έχουν καταργηθεί αυτές οι διακρίσεις στην κατάσταση ετοιμότητας και ότι πρέπει και αυτή η μορφή εργασίας να εξομοιώνεται πλήρως με την κανονική από άποψη αμοιβής, υπερωριών κ.λπ.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ