26 Μαΐ 2009

Επιδοτούνται με 15.000 ευρώ 6.000 νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες - επιστήμονες

TIΣ αιτήσεις τους μπορούν να υποβάλουν νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες - νέοι επιστήμονες για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την επιχορήγηση συνολικά 6.000 «νέων ελευθέρων επαγγελματιών (NEE) - νέων επιστημόνων» έτους 2009.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση και οικονομική ενίσχυση των νέων επιστημόνων, που αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, δημιουργώντας τη δική τους μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, συναφή με την ειδικότητά τους.

Από τις 6.000 θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

Η δαπάνη των 90 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος (45 εκατ. ευρώ για το 2009 και 45 εκατ. ευρώ για το 2010) επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται στα 15.000 ευρώ.


Περισσότερα...