18 Μαΐ 2009

Παράταση ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων

Παρατείνονται κατά 15 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής τους, οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Έτσι, μισθωτοί και συνταξιούχοι, πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών , αξιωματικοί εμπορικών πλοίων και κάτοικοι εξωτερικού που έχουν επιλέξει την ηλεκτρονική οδό θα πρέπει να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση από τις 25 Μαίου έως και τις 19 Ιουνίου ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Η ίδια παράταση ισχύει και για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 το οποίο θα υποβάλλεται στις ίδιες ημερομηνίες με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.