12 Μαΐ 2009

Εφορία: Αναζητά πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών

Πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών και ανύπαρκτα εισοδήματα αναζητούν οι εφοριακοί στις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλουν το διάστημα αυτό οι φορολογούμενοι.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει εντολή στις εφορίες να ελέγχουν εξονυχιστικά τις φορολογικές δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν συνυποβληθεί, πριν από την αποστολή τους για εκκαθάριση στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.

Και αυτό γιατί έχουν εντοπιστεί φυσικά πρόσωπα και λογιστικά γραφεία να έχουν καταθέσει στην εφορία φορολογικές δηλώσεις«μαϊμού» χρησιμοποιώντας πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών, προκειμένου να λάβουν παράνομα επιστροφή φόρου ή να πάρουν δάνεια από τράπεζες.

Από την έρευνα που είχε γίνει σε δηλώσεις προηγούμενων ετών προέκυψε ότι οι πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις που δεν απασχολούν τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα ως προσωπικό, ή από επιχειρήσεις που δεν υφίστανται, ή έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους, κατά τον χρόνο που φαίνεται ότι απασχολούν το συγκεκριμένο προσωπικό. Πολλές από τις δηλώσεις ήταν συμπληρωμένες με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα και αναφέρονταν σε φορολογούμενους με αλλοδαπά ονόματα, οι οποίοι φαίνονται πολύ συχνά ως κάτοικοι της ίδιας διεύθυνσης.

Πηγή:ΗΜΕΡΗΣΙΑ