2 Μαΐ 2009

Ρύθμιση για υποθέσεις φορολογίας ακινήτων


Ρύθμιση των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας ακινήτων καθώς και Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, με την οποία επίσης θεσπίζονται και τα πρόσφατα μέτρα στήριξης της οικοδομής.
Η ρύθμιση αφορά υποθέσεις καταβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, αυτόματου υπερτιμήματος, τέλος συναλλαγής, καθώς και Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

Για τις υποθέσεις, πλην του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, οι φορολογούμενοι μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση έως 31 Δεκεμβρίου 2009. Ενώ, για το ΦΜΑΠ η υπαγωγή μπορεί να γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, ο φόρος μεταβίβασης, αυτόματου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων θα καταβληθούν τμηματικά σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών σε 12 μηνιαίες δόσεις, όπου η κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 500 ευρώ. Για εφάπαξ εξόφληση παρέχεται έκπτωση 5%.

Σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις ΦΜΑΠ η ρύθμιση προβλέπει προκαταβολή 10% της οφειλής και την καταβολή του υπόλοιπου σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις. Για εφάπαξ καταβολή και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται έκπτωση της τάξης του 5%.

Πηγή: express