10 Μαΐ 2009

Τι πληρώνουν για το κράτος οι φορολογούμενοι

Στα 100 ευρώ έσοδα το Δημόσιο δαπάνησε 165,3 ευρώ το 2008
Με βάση τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού του 2008, τα καθαρά φορολογικά έσοδα ανέρχονταν σε 54,1 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες σε 89,4 δισ. ευρώ. Δαπανά, λοιπόν, 1,7 περίπου φορές περισσότερα από ό,τι εσοδεύει από άμεσους και έμμεσους φόρους.

Αν κάνουμε αναγωγή των 54,1 δισ. ευρώ των εσόδων στα 100 ευρώ, φαίνεται πιο καθαρά πού πάνε τα λεφτά των φορολογουμένων. Συγκεκριμένα:

-Για τις αποδοχές - συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων οι φορολογούμενοι δίνουν 42,3 ευρώ από τα 100 ευρώ (οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 22,9 δισ. ευρώ).

-Για την ασφάλιση και περίθαλψη δίνουν 23,7 ευρώ από τα 100 ευρώ (οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 12,8 δισ. ευρώ).

-Για τις λειτουργικές δαπάνες δίνουν 16,3 ευρώ από τα 100 ευρώ (οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 8,8 δις. ευρώ).

-Για τόκους δίνουν 20,9 ευρώ και για χρεολύσια δίνουν 48,6 ευρώ από τα 100 ευρώ (οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 11,3 δισ. ευρώ και 26,3 δισ. ευρώ αντίστοιχα).

-Για εξοπλιστικά προγράμματα δίνουν 4,8 ευρώ από τα 100 ευρώ (οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 2,6 δισ. ευρώ).

-Για αποδιδόμενους πόρους (ΚΑΠ κ.λ.π) δίνουν 8,7 ευρώ από τα 100 ευρώ (οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 4,7 δισ. ευρώ).

Έτσι, το 2008 το ελληνικό Δημόσιο δαπάνησε 165,3 ευρώ στα 100 ευρώ έσοδα που είχε. Αυτά τα 65,3 ευρώ από τα 165,3 ευρώ καλύπτονται με δανεισμό. Η διαφορά αυτή μεταξύ δαπανών και εσόδων, δηλαδή οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου διαμορφώθηκαν το 2008 σε 35,5 δισ. ευρώ, οι οποίες καλύπτονται πάντα με νέο δανεισμό, ο οποίος διογκώνει το δημόσιο χρέος και συνακόλουθα την εξυπηρέτησή του (τοκοχρεολύσια).

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ